• socialIcon
  • socialIcon
  • Tým
  • Mgr. Michal Synek

Mgr. Michal Synek

Vystudoval jsem religionistiku na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity a v současné době studuji doktorský program sociologie na téže škole. V rámci svého disertačního projektu se zaměřuji na stolování v „domovech pro osoby se zdravotním postižením“. Snažím se odpovědět na otázku, jak se v repertoárech stolování zjednávají různá uspořádávání ne/způsobilosti. Jak napovídá užití termínů „způsoby uspořádávání“ a „ne/způsobilost“, při své výzkumné činnosti se inspiruji především teorií aktérů-sítí, sémiotikou materiality a kriticky orientovanými disability studies, obzvláště dílem autorů jako jsou John Law, Bruno Latour, Zdeněk Konopásek, Annemarie Mol, Ingunn Moser, Jeannette Pols a Margrit Shildrick. Na půdě CELLO vedu sociologický segment projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“. Kromě role výzkumníka působím rovněž jako konzultant a lektor, a to zejména v oblasti zlepšování stolování v pečovatelských institucích, deinstitucionalizace a sociálních služeb založených na pečujícím vztahu. Překládám z angličtiny, zajímám se o tibetštinu, Tibeťany a Tibet a mám rád umění a architekturu období baroka.


Profesní životopis a seznam publikací viz: http://is.muni.cz/osoba/michal.synek

e-mail:


Poslední změna: 18. září 2016 01:51 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám