• socialIcon
  • socialIcon
  • Tým
  • Mgr. Dita Jahodová

Mgr. Dita Jahodová

Dita Jahodová vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a vede zde kurz „Konstrukce výzkumných projektů“. Současně působí jako interní doktorandka Katedry Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se též věnuje pedagogické činnosti. Zabývá se tématy spojenými s genderem, sexualitou, tělem a tělesností. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na otázky vztahující se k fungování genderového a heteronormativního řádu, lékařské péči, medikalizaci, stigmatizaci, zneviditelňování a sociálnímu vyloučení. Je zakládající členkou Genderové expertní komory a spoluřešitelkou řady projektů týkajících se rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života. V rámci CELLO se podílí na etnografickém výzkumu o poskytování a zajišťování péče lidem s demencí v domácím prostředí.


e-mail:


Poslední změna: 18. září 2016 01:50 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám