• socialIcon
  • socialIcon
  • Tým
  • Mgr. Radek Carboch

Mgr. Radek Carboch

Vystudoval religionistiku na FF MU v Brně, kde se zajímal především o téma soudobého judaismu a židovského mesianismu. V současnosti studuje sociologii v doktorském programu na FSS MU. V rámci disertačního výzkumu se věnuje problematice transformace sociálních služeb v ČR. Prostřednictvím etnografického výzkumu probíhajícího v prostředí transformující se organizace, jež poskytuje služby lidem žijícím s mentálním postižením, řeší otázky a problémy spojené s koncepty normálnosti, běžného života a integrace. Podílí se také jako výzkumník-etnograf na sociologickém segmentu projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících“, kde se věnuje především problematice překladu a rozvoje metody case managementu pro lidi žijící s duševním onemocněním. Ve své výzkumné činnosti nachází teoretickou inspiraci zvláště v pracích autorů, kteří se hlásí k přístupu známému jako Actor-network-theory, a v díle M. Foucaulta.


e-mail:


Poslední změna: 19. září 2016 23:45 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám