english
  • socialIcon
  • socialIcon

  • Aktuality

Aktuality


Profesor Steve Iliffe, přední odborník, který se zabývá problematikou stárnutí a demence, a to v širokém kontextu medicínském i společenském, byl jmenován hostujícím profesorem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.


Prof. Steve Iliffe s doc. Ivou Holmerovou

Pracoval 30 let jako praktický lékař v centru Londýna a byl ustanoven prvním profesorem všeobecného praktického lékařství se zadáním zabývat se problematikou stárnutí a jejími souvislostmi v primární péči. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří podpora zdraví ve vyšším věku, a to zejména s ohledem na podporu tělesné aktivity a duševního zdraví ve vyšším věku a na možnosti prevence demence. Podílel se na výzkumných programech a studiích financovaných ve Spojeném království Národním institutem pro výzkum zdraví, dále Výzkumnou radou pro medicínský výzkum a Evropskou unií.


Prof. Iliffe dlouhodobě spolupracuje s doc. Holmerovou v rámci sítě INTERDEM, od loňského roku se v CELLO FHS UK podílí na projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících. 15-329 42A“, který je financován Agenturou pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám