• socialIcon
  • socialIcon
  • Aktuality

Aktuality


Nové technologie: příležitost nebo výzva pro stárnoucí populaci?

Ve dnech 27. - 28. března 2019 se v Praze uskuteční již třetí ročník mezinárodní konference (eng)aging! - (ne)stárneme!. Letošní ročník přináší téma "Nové technologie: příležitost nebo výzva pro stárnoucí populaci?/New Technologies: Opportunity or Challenge for the Aging Population?"

Konference bude probíhat v anglickém jazyce. Informace v českém jazyce naleznete zde.

Pořadateli jsou keynote a Active Aging Centre.

2. března 2019


The Practices and Politics of Description

14. května 2019 se naši kolegové Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. a Mgr. Michal Synek zúčastní mezinárodního workshopu "The Practices and Politics of Description" na Liverpoolské univerzitě.

Jejich příspěvek nese název "In between silence and re-describing matters of care: An attempt at ethnography of cognitive dis/ability". Podrobnější program s abstrakty naleznete zde.

1. března 2019


28. - 30. listopadu 2018 2018 Konference ČSS

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2018 proběhne na Univerzitě Hradec Králové Výroční konference České sociologické společnosti. V rámci bloku Teorie aktér-sítí v české sociologii zazní i příspěvek Mgr. Michala Synka, Mgr. Dany Hradcové, Ph.D., Mgr. Radka Carbocha a Mgr. Dity Jahodové "Mezi tichem a záležitostmi péče: Etnografie kognitivní dis/ability". Podrobný program naleznete zde.

28. listopadu 2018


29. - 31. října 2018 - Výroční konference Alzheimer Europe

Ve dnech 29. - 31. října 2018 - se koná již 28. výroční konference Alzheimer Europe, tentokrát ve španělské Barceloně ve spolupráci s CEAFA (La Confederación Española de Alzheimer) a Fundación Alzheimer España. Letošním tématem je “Making dementia a European priority”. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. letos prezentuje téma “patient`s knowledge”.

30. října 2018


18. října 2018 Cesta za obyčejným životem ve zvláštním režimu

V rámci již XII. ročníku Adiktologické konference Jihočeského kraje, konané ve dnech 18. - 19. října 2018 v hotelu Svět v Třeboni, proběhne workshop s názvem "Cesta za obyčejným životem ve zvláštním režimu".

Autory jsou Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., Mgr. Kateřina Mahelová a Mgr. Adéla Pálinkášová, DiS.

Ve workshopu pozveme účastníky k vyprávění o Emině zámku, domově se zvláštním režimem pro lidi se závažným duševním onemocněním a závislostí. Popíšeme setkání dvou odlišných světů, světa pobytových sociálních služeb a světa komunitní péče, které na sebe nejprve lehce narazily, aby pak našly společnou cestu, která zatím vypadá jako zajímavá a smysluplná. Chceme tuto cestu nejen představit, ale také interaktivní formou přizvat účastníky workshopu k jejímu budoucímu spoluutváření, a to nejen v Emině zámku. Jakou roli by měly/mohly mít domovy se zvláštním režimem v síti služeb pro lidi s duševním onemocněním a závislostí? Ve chvíli, kdy v pořadníku do DZR je cca 150 lidí, mělo by dojít ke zvýšení kapacity, anebo ke zřizování jiných alternativ péče? Jakým způsobem je možné v DZR uvažovat o zotavení? Jak je možné co nejvíce přiblížit život na zámku běžnému životu? Tyto otázky budeme společně rozvíjet a hledat na ně odpovědi na základě přímých zkušeností z práce v DZR a kazuistik.

16. října 2018


6. října 2018 - Punctum - R. R. Collective

6. října 2018 od 20 do 23 hodin vystoupí naši kolegové z R. R. Collective ve spolku Punctum, Krásova 27, Praha 3, spolu s Tomášem Vtípilem.

Punctum je spolek působící v žižkovskem prostoru, který tvoří zázemí pro kreativní, edukativní a relaxační aktivity. Cílem jeho působnosti je spojovat lidi z různých subkulturních komunit a vytvářet tak nové podněty pro spolupráci a komunikaci. Prostor spolupracuje v úzkem spojení s neziskovými organizacemi, se studenty nebo jednotlivci, kteří podporují českou alternativní scénu. Výstupem jsou koncerty, workshopy, diskuze, performance, malá divadla, autorské čtení a v neposlední řadě i lekce jógy.

1. října 2018


2. října 2018 - Alzheimer Café

Mgr. Dana Hradcová, PhD. hostuje v Alzheimer Café s přednáškou "Význam jídla při péči a v životě člověka s demencí". Tradiční setkání lidí s demencí, jejich blízkých a odborníků proběhne od 18 hodin dne 2. října 2018 v Centru Seňorina, Na Poříčí 36, Praha 1. Pozvánku naleznete zde.

14. září 2018
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám