• socialIcon
  • socialIcon
  • Aktuality

Aktuality


28. - 30. listopadu 2018 2018 Konference ČSS

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2018 proběhne na Univerzitě Hradec Králové Výroční konference České sociologické společnosti. V rámci bloku Teorie aktér-sítí v české sociologii zazní i příspěvek Mgr. Michala Synka, Mgr. Dany Hradcové, Ph.D., Mgr. Radka Carbocha a Mgr. Dity Jahodové "Mezi tichem a záležitostmi péče: Etnografie kognitivní dis/ability". Podrobný program naleznete zde.

28. listopadu 2018


29. - 31. října 2018 - Výroční konference Alzheimer Europe

Ve dnech 29. - 31. října 2018 - se koná již 28. výroční konference Alzheimer Europe, tentokrát ve španělské Barceloně ve spolupráci s CEAFA (La Confederación Española de Alzheimer) a Fundación Alzheimer España. Letošním tématem je “Making dementia a European priority”. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. letos prezentuje téma “patient`s knowledge”.

30. října 2018


18. října 2018 Cesta za obyčejným životem ve zvláštním režimu

V rámci již XII. ročníku Adiktologické konference Jihočeského kraje, konané ve dnech 18. - 19. října 2018 v hotelu Svět v Třeboni, proběhne workshop s názvem "Cesta za obyčejným životem ve zvláštním režimu".

Autory jsou Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., Mgr. Kateřina Mahelová a Mgr. Adéla Pálinkášová, DiS.

Ve workshopu pozveme účastníky k vyprávění o Emině zámku, domově se zvláštním režimem pro lidi se závažným duševním onemocněním a závislostí. Popíšeme setkání dvou odlišných světů, světa pobytových sociálních služeb a světa komunitní péče, které na sebe nejprve lehce narazily, aby pak našly společnou cestu, která zatím vypadá jako zajímavá a smysluplná. Chceme tuto cestu nejen představit, ale také interaktivní formou přizvat účastníky workshopu k jejímu budoucímu spoluutváření, a to nejen v Emině zámku. Jakou roli by měly/mohly mít domovy se zvláštním režimem v síti služeb pro lidi s duševním onemocněním a závislostí? Ve chvíli, kdy v pořadníku do DZR je cca 150 lidí, mělo by dojít ke zvýšení kapacity, anebo ke zřizování jiných alternativ péče? Jakým způsobem je možné v DZR uvažovat o zotavení? Jak je možné co nejvíce přiblížit život na zámku běžnému životu? Tyto otázky budeme společně rozvíjet a hledat na ně odpovědi na základě přímých zkušeností z práce v DZR a kazuistik.

16. října 2018


6. října 2018 - Punctum - R. R. Collective

6. října 2018 od 20 do 23 hodin vystoupí naši kolegové z R. R. Collective ve spolku Punctum, Krásova 27, Praha 3, spolu s Tomášem Vtípilem.

Punctum je spolek působící v žižkovskem prostoru, který tvoří zázemí pro kreativní, edukativní a relaxační aktivity. Cílem jeho působnosti je spojovat lidi z různých subkulturních komunit a vytvářet tak nové podněty pro spolupráci a komunikaci. Prostor spolupracuje v úzkem spojení s neziskovými organizacemi, se studenty nebo jednotlivci, kteří podporují českou alternativní scénu. Výstupem jsou koncerty, workshopy, diskuze, performance, malá divadla, autorské čtení a v neposlední řadě i lekce jógy.

1. října 2018


R. R. Collective - Recenze v A2

Ve 20. čísle nezávislého kritického čtrnáctideníku A2 vyšla recenze Jana Klamma na Zlaté hity našich spolupracovníků z R. R. Collective:

“Radost z poslechu Zlatých hitů může snadno vystřídat úzkost – z toho, že by tato působivá kakofonní hudba mohla uvíznout ve sféře kuriozit. Že sociální status hudebníků – klientů psychiatrické kliniky v Tavíkovicích – je tak velké břemeno, že většina posluchačů nebude schopna vnímat jejich hudbu jinak než s předsudky. Předsudečný despekt vlastně nepředstavuje takový problém jako přehnaně vstřícný a shovívavý postoj, zavánějící paternalismem… Zlaté hity si přitom zaslouží, aby se z jejich poslechu nestal projev charity… Osobně nahrávku vnímám jako zábavný, a současně velmi znepokojivý komentář ke stavu světa: „Potápí se Titanic... Jsou tam lidi, jsou tam lidi, jsou... Potápí se děti, potápí se lidi... Některý se zachraňujou, některý ne... Potápí se Titanic...“ Idylická atmosféra volně přechází v horor a zcela nesourodé hudební prvky a strohé, repetitivní texty se skládají v natolik kompaktní a sebevědomý celek, že je bezpředmětné ptát se, z jakého nadání či z jakých omezení nahrávka vznikla. Jednoduše řečeno: velká hudba.“

30. září 2018


2. října 2018 - Alzheimer Café

Mgr. Dana Hradcová, PhD. hostuje v Alzheimer Café s přednáškou "Význam jídla při péči a v životě člověka s demencí". Tradiční setkání lidí s demencí, jejich blízkých a odborníků proběhne od 18 hodin dne 2. října 2018 v Centru Seňorina, Na Poříčí 36, Praha 1. Pozvánku naleznete zde.

14. září 2018
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám