• socialIcon
  • socialIcon
  • Publikace
  • Produktivní stárnutí: podmínky a příležitosti

Produktivní stárnutí: podmínky a příležitosti


Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, International Longevity Centre, Česká republika vydalo monografii "Produktivní stárnutí: Podmínky a příležitosti”, která prezentuje pohled na tuto problematiku optikou 11 ze 14 center International Longevity Centre Global Alliance ze čtyř kontinentů (Česká republika, Velká Británie, Japonsko, Francie, Nizozemí, Izrael, Singapur, Indie, Argentina, Dominikánská republika a Jižní Afrika).


Monografie představuje “produktivní stárnutí” v pojetí  Dr. Roberta Butlera jako průsečík zdraví, formální (placené) a neformální ekonomické aktivity a sociálního zapojení. Poskytuje přehled o stavu, bariérách a příležitostech pro produktivní sociální zapojení, možnostech podpory různých podob produktivního stárnutí a optimalizaci kapacity pro produktivní začlenění.


Dr. Butler termín “produktivní stárnutí” poprvé použil na semináři o závislosti a dlouhodobé péči v rakouském Salzburgu v roce 1982, úmyslně, s cílem poukázat na pozitivní aspekty stárnutí a na potenciál stárnutí. Produktivní stárnutí je tedy protiklad negativního pojetí stárnutí, který Robert Butler jako první označil slovem “ageismus” – pojmem, který poprvé použil v knize “Proč přežít? Být starý v Americe” (“Why Survive? Being Old in America”, 1976), za kterou obdržel Pulitzerovu cenu.


Monografie se zaměřuje na pozitivní aspekty stárnutí a dlouhověkosti, rostoucí potenciál, které tyto procesy mohou nabídnout jednotlivcům a společnosti, a na analýzu faktorů, podmínek a ohrožení perspektivy produktivního stárnutí a dlouhověkosti.


Poslední změna: 13. únor 2017 11:42 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Tel.: +420 286 883 676,

Fax: +420 286 882 788,

mobil: +420 602 350 848

e-mail:


Jak k nám