• socialIcon
  • socialIcon

Bedekr aktivního stárnutí

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK (CELLO-ILC) s partnerskou účastí Ministerstva zdravotnictví České republiky v současnosti realizuje projekt „Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče“ (zkráceně FRAM). V rámci tohoto projektu vznikla na počátku července 2013 mimo jiné publikace s názvem „Bedekr aktivního stárnutí aneb Jak se orientovat v krajině aktivního stárnutí a dlouhodobé péče – průvodce pro občany a samosprávy.“ Cílem publikace je pomoci obcím a jejich občanům lépe se orientovat ve škále možností podpory aktivního a zdravého života a podpořit vytvoření nebo rozšíření spektra služeb pro starší osoby se sníženou soběstačností.


Publikace vychází ze sekundární analýzy dostupné literatury, výzkumů a terénního šetření v obcích v České republice i zahraničí a snaží se o uplatnění výsledků výzkumu v praxi, místní politice a praktickém životě. Průvodce se zaměřuje na klíčové oblasti jako je komunikace a účast na správě města, bydlení, bezbariérovost prostředí, dopravní obslužnost, sportovní a pohybové aktivity, dobrovolnictví, vzdělávání, informační technologie, identifikace potřeb dlouhodobé péče v obci, funkční hodnocení, provázanost a kontinuita služeb (case management) a zajištění dlouhodobé péče (pobytové, domácí atd.). Pro každé z těchto témat jsou shrnuty hlavní trendy a představeny inspirující příklady z praxe z různých měst. V rámci projektu také probíhají semináře v jednotlivých krajích, které poskytují prostor pro diskusi a navázání spolupráce v daných lokalitách a městech.


Proč jsou města tak důležitá?


Obce vytvářejí pro náš život důležitý rámec a mají významný vliv na utváření prostředí, ve kterém žijeme. Význam místního prostředí a služeb bývá akcentován v případě zhoršeného zdravotního stavu, zhoršení soběstačnosti a potřeby pomoci v běžném denním životě.


Podle Sčítání 2011 více než dvě třetiny seniorů žijí v obcích do 50 tis. obyvatel a téměř jedna čtvrtina seniorů žije ve městech nad 100 tis. obyvatel. Zhruba 10 % seniorů žije v obci o velikosti 50 – 99 tis. obyvatel. Od roku 2001 přibylo více než 234 tis. osob ve věku 65 a více let, z toho mužů o 121 tis. (o 22 %) a žen o 113 tis. (o 13 %). Celkem ke dni sčítání žilo v ČR více než 1,64 mil. osob ve věku 65 a více let (60 % žen), více než 697 tis. osob ve věku 75 a více let (65 % žen) a téměř 155 tisíc osob ve věku 85 a více let (72 % žen). Počet osob ve věku 95 a více let se téměř zdvojnásobil na celkem 6 051 a počet stoletých a starších osob téměř ztrojnásobil na 530 osob (poměr mužů a žen v těchto nejvyšších věkových kategoriích je 1:4).


Požadavky na služby v malých obcích a velkých městech se významně liší, stejně jako možnosti a způsoby jejich zajištění. V řadě obcí nejsou dostupné žádné podpůrné služby pro osoby se sníženou soběstačností nebo zařízení dlouhodobé péče. Některé obce uvedly, že žádné osoby potřebující péči u nich nejsou. Také z tohoto důvodu jsme vytvořili orientační kalkulátor potřeb dlouhodobé péče, který na základě přepočtu hodnoty daného ukazatele v České republice na počet obyvatel v dané obci umožňuje odhadnout např. počet osob ve věku nad 65 a 80 a více let, příjemců příspěvku na péči, počet držitelů ZTP a odhad prevalence (počtu osob) s demencí, tj. odhadnout potřebu neformální péče a/nebo sociálních a zdravotních služeb. Tento orientační nástroj ukazuje, že lidé, potřebující služby a různé formy podpory v těchto obcích existují.


Podpora zdraví a dostupnost dlouhodobé péče – klíčová role samosprávy města


Právě ve stáří je podpora „funkčního“ zdraví a prevence nesoběstačnosti klíčová. Světová zdravotnická organizace – WHO (2002) vymezila zdravé stárnutí jako „proces optimalizace příležitostí pro zdraví, participaci a bezpečí s cílem zvýšení kvality života v průběhu stárnutí“. Cílem zdravého stárnutí je prodloužení zdravého života v souladu s hodnotami jedince, jeho způsobem života a v jeho vlastním prostředí.


Správnou a včasnou zdravotní intervencí je často možné zabránit zhoršení soběstačnosti. Včasná léčba a rehabilitace jsou u křehkých (frailty) osob velmi důležité. Pokud zanedbáme čas, kdy jsou nejefektivnější, nastanou zpravidla nevratné následky, respektive se prodlouží doba potřebná pro návrat do původního funkčního stavu. Jsou to právě obce a pracovníci komunitních zdravotních a sociálních služeb, kteří mohou zajistit koordinované služby, podporu a péči a včasnou identifikaci ohrožení ztráty soběstačnosti.


Bedekr se snaží podpořit obce a města, aby byla co nejvíce vstřícná k aktivnímu stárnutí a využila zkušeností a zájmu seniorů ve prospěch života v dané obci a současně nabízela komunitní podpůrné služby křehkým seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Průvodce nabízí rady, doporučení a informace o příkladech a aktivitách v těchto oblastech u nás i v zahraničí.


Pro více informací viz stránky projektu www.framprojekt.euPoslední změna: 15. únor 2017 02:19 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Tel.: +420 286 883 676,

Fax: +420 286 882 788,

mobil: +420 602 350 848

e-mail:


Jak k nám