• socialIcon
  • socialIcon

2018

28. - 30. listopadu 2018 2018 Konference ČSS

Ve dnech 28. - 30. listopadu 2018 proběhne na Univerzitě Hradec Králové Výroční konference České sociologické společnosti. V rámci bloku Teorie aktér-sítí v české sociologii zazní i příspěvek Mgr. Michala Synka, Mgr. Dany Hradcové, Ph.D., Mgr. Radka Carbocha a Mgr. Dity Jahodové "Mezi tichem a záležitostmi péče: Etnografie kognitivní dis/ability". Podrobný program naleznete zde.

29. - 31. října 2018 - Výroční konference Alzheimer Europe

Ve dnech 29. - 31. října 2018 - se koná již 28. výroční konference Alzheimer Europe, tentokrát ve španělské Barceloně ve spolupráci s CEAFA (La Confederación Española de Alzheimer) a Fundación Alzheimer España. Letošním tématem je “Making dementia a European priority”. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. letos prezentuje téma “patient`s knowledge”.

18. října 2018 Cesta za obyčejným životem ve zvláštním režimu

V rámci již XII. ročníku Adiktologické konference Jihočeského kraje, konané ve dnech 18. - 19. října 2018 v hotelu Svět v Třeboni, proběhne workshop s názvem "Cesta za obyčejným životem ve zvláštním režimu".


Autory jsou Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D., Mgr. Dana Hradcová, Ph.D., Mgr. Kateřina Mahelová a Mgr. Adéla Pálinkášová, DiS.


Ve workshopu pozveme účastníky k vyprávění o Emině zámku, domově se zvláštním režimem pro lidi se závažným duševním onemocněním a závislostí. Popíšeme setkání dvou odlišných světů, světa pobytových sociálních služeb a světa komunitní péče, které na sebe nejprve lehce narazily, aby pak našly společnou cestu, která zatím vypadá jako zajímavá a smysluplná. Chceme tuto cestu nejen představit, ale také interaktivní formou přizvat účastníky workshopu k jejímu budoucímu spoluutváření, a to nejen v Emině zámku. Jakou roli by měly/mohly mít domovy se zvláštním režimem v síti služeb pro lidi s duševním onemocněním a závislostí? Ve chvíli, kdy v pořadníku do DZR je cca 150 lidí, mělo by dojít ke zvýšení kapacity, anebo ke zřizování jiných alternativ péče? Jakým způsobem je možné v DZR uvažovat o zotavení? Jak je možné co nejvíce přiblížit život na zámku běžnému životu? Tyto otázky budeme společně rozvíjet a hledat na ně odpovědi na základě přímých zkušeností z práce v DZR a kazuistik.

6. října 2018 - Punctum - R. R. Collective

6. října 2018 od 20 do 23 hodin vystoupí naši kolegové z R. R. Collective ve spolku Punctum, Krásova 27, Praha 3, spolu s Tomášem Vtípilem.


Punctum je spolek působící v žižkovskem prostoru, který tvoří zázemí pro kreativní, edukativní a relaxační aktivity. Cílem jeho působnosti je spojovat lidi z různých subkulturních komunit a vytvářet tak nové podněty pro spolupráci a komunikaci.


Prostor spolupracuje v úzkem spojení s neziskovými organizacemi, se studenty nebo jednotlivci, kteří podporují českou alternativní scénu. Výstupem jsou koncerty, workshopy, diskuze, performance, malá divadla, autorské čtení a v neposlední řadě i lekce jógy.

R. R. Collective - Recenze v A2

Ve 20. čísle nezávislého kritického čtrnáctideníku A2 vyšla recenze Jana Klamma na Zlaté hity našich spolupracovníků z R. R. Collective:


“Radost z poslechu Zlatých hitů může snadno vystřídat úzkost – z toho, že by tato působivá kakofonní hudba mohla uvíznout ve sféře kuriozit. Že sociální status hudebníků – klientů psychiatrické kliniky v Tavíkovicích – je tak velké břemeno, že většina posluchačů nebude schopna vnímat jejich hudbu jinak než s předsudky. Předsudečný despekt vlastně nepředstavuje takový problém jako přehnaně vstřícný a shovívavý postoj, zavánějící paternalismem… Zlaté hity si přitom zaslouží, aby se z jejich poslechu nestal projev charity… Osobně nahrávku vnímám jako zábavný, a současně velmi znepokojivý komentář ke stavu světa: „Potápí se Titanic... Jsou tam lidi, jsou tam lidi, jsou... Potápí se děti, potápí se lidi... Některý se zachraňujou, některý ne... Potápí se Titanic...“ Idylická atmosféra volně přechází v horor a zcela nesourodé hudební prvky a strohé, repetitivní texty se skládají v natolik kompaktní a sebevědomý celek, že je bezpředmětné ptát se, z jakého nadání či z jakých omezení nahrávka vznikla. Jednoduše řečeno: velká hudba.“


2. října 2018 - Alzheimer Café

Mgr. Dana Hradcová, PhD. hostuje v Alzheimer Café s přednáškou "Význam jídla při péči a v životě člověka s demencí". Tradiční setkání lidí s demencí, jejich blízkých a odborníků proběhne od 18 hodin dne 2. října 2018 v Centru Seňorina, Na Poříčí 36, Praha 1. Pozvánku naleznete zde.

25. - 26. září 2018 - Pražské gerontologické dny

Ve středu 25. a ve čtvrtek 26. září 2018 proběhne již 21. ročník Pražských gerontologických dnů.


Letošní setkání profesionálů působících v oblasti gerontologie se koná v Národní technické knihovně, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice. Více informací o programu a přihláškách naleznete zde.

10. - 14. září - Letní škola projektu INDUCT

Ve dnech 10. až 14. září 2018 proběhne v prostorách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v hotelu Ilf již čtvrtou vzdělávací akci projektu INDUCT - Letní školu. Podtitulem akce je "Building skills for the future".

15 výzkumníků-juniorů absolvuje v rámci této akce dvoudenní intenzivní sérii workshopů, přednášek a prezentací (Interdem Academy Masterclass), čeká je i exkurze do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

EASST: Příspěvek na konferenci

Na konferenci pořádané European Association for the study of science and Technology pořádané od 25. do 28. července 2018 v Lancasteru zazněl příspěvek Dany Hradcové, Michala Synka, Radka Carbocha a Dity Jahodové "In between silence and re-describing matters of care: An attempt at ethnography of cognitive dis/ability".


Abstrakt příspěvku je dostupný zde.

Biograf: O (ne)soudržnosti pečování

V časopise Biograf číslo 65-66 vyšel článek Michala Synka, Dany Hradcové, Radka Carbocha a Dity Jahodové "O (ne)soudržnosti pečování. Mnohočetné ontologie života s demencí."


Plný text článku je dostupný zde.

R. R. Collective - Zlaté hity

Naši spolupracovníci z projektu GOS IV, vydali svoji první nahrávku. Dostupná je zde.


"Odkiaľ prišiel tento Roman Radkovič? Spieva o našej planéte. O všetkom, čo máme na našej planéte tak radi. Dokáže spojiť nespojiteľné.

(...)

Všetky stereotypy rozbúrané. Autentickosť, virtuozita a fatálna potreba tvoriť, vzpierajúca sa akýmkoľvek žánrovým zaradeniam. Že ste už dávno nepočuli nič, čo by s vami zatriaslo? Prosím, využite možnosť." (z postřehů slovenského kulturologa Jakuba Juhása)

R. R. Collective Na Věčnosti a v Arše

„Měl jsem svoji kapelu. Měl jsem 150 kapel. Stálo to hodně peněz. Kupoval jsem bubny, zvučení. Brácha se zlobil, a pak byl soud. A já říkám: Pane soudce, to už nemůžu platit, tak co budu dělat… No, co by dělal, bude v ústavu, a tak jsem tady v Tavíkovicích. Zpívej, dokud to jde, hlasivky máš dobrý, zpívej, a když tak si vezmi léky.“


Roman Radkovič rád zpívá, rád tancuje a rád skládá hudbu. Hudbu, která se vymyká jakýmkoli žánrovým škatulkám. Neuchopitelnou, na pomezí vysokého a nízkého, která nabízí zážitek z nejčistší formy zvuku. Jeho hudba přesahuje všechny obvyklé zákonitosti a očekávání. Je znepokojivou tužbou po něčem, co nikdy neexistovalo. Roman Radkovič Collective je soundtrackem ke konci světa.


Dne 25. května 2018 ve 20:30 hodin vystoupí Roman Radkovič Collective a host Tomáš Vtípil ve Znojmě v klubu Na Věčnosti. Oficiální informace zde.


Roman Radkovič Collective jako předkapela něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. 8. června 2018 ve 20 hodin v Divadle Archa: Finský barok a křest první nahrávky našich spolupracovníků! Pohled do programu zde.


Článek v Medicine Antropology Theory

V závěru dubna vyšel článek Michala Synka "Perfect etiquette. On diplomatically arguing with members." v Medicine Anthropology Theory. Celý text článku je přístupný zde.

3. dubna 2018 - Antropie - Kritické gesto v souřadnicích ne/způsobilosti

Dne 3. dubna 2018 od 19:30 do 22:00 hodin proběhne v Autonomním sociálním centru Klinika, Jeseniova 60, Praha 3, veřejná přednáška Michala Synka, Dany Hradcové, Radka Carbocha a Dity Jahodové "Antropie: Kritické gesto v souřadnicích ne/způsobilosti." Více informací zde nebo na facebookové stránce akce.

3. - 4. března 2018 - Menteatrál ve Studiu ALTA

Ve dnech 3. - 4. března 2018 se ve Studiu ALTA odehraje Menteatrál, slovy pořadatelů "setkání umělců zabývajících se divadelní tvorbou ve specifických skupinách, víkendový minifestival, na kterém se diváci mohou potkat s herci s postižením a nahlédnout do jejich tvorby. Menteatrál není jen festival, ale především platforma pro prezentaci, předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci tvůrců." V rámci festivalu vystoupí i naši kolegové z divadla UJETO (v sobotu 3. března 2018 od 16:30) a Roman Radkovič Collective (téhož dne od 19:30).


Roman Radkovič Collective Roman Radkovič Collective


Divadlo Ujeto

17. února 2018 - Interdisciplinární workshop

Dne 17. února 2018 od 9 do 17 hodin proběhne v prostorách Akademického centra, Husova 4a, Praha 1 multidisciplinární workshop s názvem "Ne/způsobilost, zdraví, postižení a hendikep ve společenských a humanitních vědách". CELLO budou reprezentovat Radek Carboch, Dana Hradcová, Dita Jahodová a Michal Synek s příspěvkem nazvaným Mezi tichem a překladem: Etnografie kognitivní disability. Více podrobností naleznete zde.

Článek v European Journal of Ageing

V lednovém čísle European Journal of Ageing vyšel článek Kateřiny Macháčové, Hany Vaňkové, Ivy Holmerové, Inny Čábelkové a Ladislava Volicera s názvem "Ratings of activities of daily living in nursing home residents: comparison of self- and proxy ratings with actual performance and the impact of cognitive status". Článek šířeji rozpracovává téma otevřené již v článku Zkušenosti s hodnocením soběstačnosti: jak ji vidí křehcí senioři v pokročilém věku a jak jejich pečovatelé.


Poslední změna: 6. březen 2019 10:47 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Tel.: +420 286 883 676,

Fax: +420 286 882 788,

mobil: +420 602 350 848

e-mail:


Jak k nám