• socialIcon
  • socialIcon

2017

18. prosince 2017 - Mezinárodní workshop: Inovace v péči o osoby s demencí – interprofesionální spolupráce

Dne 18. prosince 2017 proběhne mezinárodní workshop s názvem Inovace v péči o osoby s demencí – interprofesionální spolupráce, pořádá jej CELLO FHS UK ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), místem konání je sídlo CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Prague 6, Dejvice. Více o programu se dozvíte zde.

"Vědro má ve dně díru" - Přestavení divadla UJETO

Divadlo UJETO, s kterým CELLO dlouhodobě spolupracuje, srdečně zve na představení "Vědro má ve dně díru - komedie della KampArte". Hra měla premiéru dne 13. června 2017 a její letos poslední představení můžete shlédnout dne 28. listopadu 2017 v divadle Kampa od 19:30 hodin. Ochutnávka představení zde.

Pohyb pro život - nová iniciativa, která vrací zdraví do života

V říjnu 2017 odstartovala své působení nová iniciativa s názvem “Pohyb pro život”. Jejím cílem je podporovat aktivní životní styl nejen v pokročilém věku a přispívat tak k prodlužování života ve zdraví a při síle.

Pro nadcházející podzim 2017 je připraven cyklus tří na sebe navazujících přednášek o důležitosti pohybu a jeho konkrétních účincích na náš organismus.

Přednášky jsou zdarma a budou probíhat vždy ve čtvrtek od září do listopadu - první proběhla již v září, druhá je plánována na konec října (26.10.2017), a poslední pak na konec listopadu (23.11.2017). Přednášky začínají vždy v 15h, a to v areálu Vltavanů v Praze 4 - Braníku. V případě zájmu je nutné se přihlásit vyplněním kontaktního formuláře na níže uvedených stránkách. Pro více informací klikněte sem.

Aktuální informace a kontakty získáte na adrese www.pohybprozivot.cz.


4 + 4 dny v pohybu - Kasárna Karlín, 13. října 2017

Naši spolupracovníci z projektu GOS vystoupí na festivalu 4 + 4 dny v pohybu. Vystoupení proběhne v Kasárnách Karlín v pátek 13. října 2017 v 19:00 hod. (následují dvě reprízy v 19:25 a v 19:45 hod.). Více informací zde.

2. - 3. října 2017 - Průvodci zotavením – kurz s Peterem Sheathem

Spolek Narativ ve spolupráci s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK pořádá unikátní vzdělávací kurz s Peterem Sheathem z Velké Británie pro tzv. průvodce zotavením. Kurz se koná ve dnech 2. - 3. října 2017 v Brně. Více informací zde.

Příspěvek na konferenci Society for Social Studies of Science (4S)

Na výroční konferenci Society for Social Studies of Science (4S) v Bostonu přednesl Michal Synek příspěvek "Cenné budovy, postižení lidé: Experimentování s údržbou a péčí v prostředí socio-materiálního útlaku". Plný text příspěvku najdete zde

Článek v Annals of Palliative Medicine

V posledním čísle Annals of Palliative Medicine vyšel článek Dany Hradcové "Relational approach to ethics and quality improvement in institutional care for people with dementia". Plné znění článku naleznete zde.

Článek v Clinical Interventions in Aging

Členové Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK na konci května přinesli další důkaz o nutnosti pohybové aktivity v prevenci nemocí pohybového aparátu u seniorů. Výsledky své meta-analýzy publikovali v prestižním vědeckém časopise Clinical Interventions in Aging. Celý článek si můžete přečíst zde.

22. června 2017 - Panelová diskuse "Stárnutí populace: Zdravý život - zdravé stáří"

Dne 22. června 2017 od 10 do 12 hodin proběhne v Informačním centru OSN (Železná 24, Praha 1) panelová diskuse s názvem "Stárnutí populace: Zdravý život - zdravé stáří".


Otázkami souvisejícími se stárnutím populace a možnostmi, jak zajistit co nejdelší "zdravé období života", se budou zabývat Jaroslav Kříž, bývalý hlavní hygienik České republiky a ředitel Státního zdravotního ústavu, zakladatel a ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman, vedoucí české kanceláře Světové zdravotnické organizace Alena Šteflová a socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovićová. Úvodní slovo bude mít ředitel Informačního centra OSN Michal Broža. Bližší informace zde. Za CELLO se zúčastní Mgr. Kateřina Macháčová.

Integrace péče - výzkumná zpráva

V závěru roku 2016 rezonovala médii problematika integrace zdravotní a sociální péče, dne 22. listopadu 2016 proběhl na půdě Senátu ČR odborný seminář na toto téma, který byl vyústěním několikaměsíční práce výzkumného týmu CELLO FHS UK. Nejpodstatnější kroky a závěry výzkumné činnosti Mgr. Marcely Janečkové a Mgr. Radky Vepřkové shrnuje jejich výzkumná zpráva.

Prezentace z proběhlého semináře naleznete zde, připojujeme i odkaz na reportáž České televize.

Studium Ph.D. - Dementia Care Centre UWL

Dementia Care Centre, University of West London nabízí zájemcům o doktorské studium unikátní možnost nahlédnout do rozsáhlého archivu společnosti Boots UK, který v současné době prochází digitalizací, a podílet se na výzkumu multisenzoriálního přístupu v péči o osoby žijící s demencí. Výzkum zahrnuje širokou paletu činností, od práce s archivními materiály po kvalitativní rozhovory s lidmi žijícími s demencí a jejich formálními a neformálními pečovateli. Bližší podrobnosti naleznete zde.

28. června 2017 - Konference Namasté

Česká alzheimerovská společnost a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK s podporou Jihomoravského kraje pořádají dne 28. června 2017 konferenci na téma "Vztahy a činnosti v péči o lidi s demencí. Klub a péče Namasté" (zkráceně Konference Namasté).

Místem konání je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73, Brno. Hlavními řečníky konference budou prof. Joyce Simardprof. Ladislav Volicer; program je k nahlédnutí zde. Přihlásit se lze elektronicky zde.

18. dubna 2017 - Seminář "Demence jako výzva současnosti a problém budoucnosti"

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy výboru MUDr. Davida Kasala pořádá dne 18. dubna 2017 od 13 hodin seminář na téma "Demence jako výzva současnosti a problém budoucnosti?"

který se koná v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1- Malá Strana,

místnost č. 48 “Konírna“. Pozvánku s programem naleznete zde.

Monografie "Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení"

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, International Longevity Centre, Česká republika vydalo monografii "Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení".


Publikace představuje několik základních nástrojů funkčního geriatrického hodnocení, které je jedním z důležitých nástrojů péče o geriatrické pacienty. Funkční geriatrické hodnocení by mělo být základním východiskem jak pro plánování individualizované péče o geriatrické pacienty, tak i pro sledování jejích výsledků.


Publikace vyšla koncem roku 2016 a od února 2017 je k dostání v knihkupectvích.

Prof. Steve Iliffe hostujícím profesorem na FHS UK

Profesor Steve Iliffe, přední odborník, který se zabývá problematikou stárnutí a demence, a to v širokém kontextu medicínském i společenském, byl jmenován hostujícím profesorem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.


Prof. Steve Iliffe s doc. Ivou Holmerovou

Pracoval 30 let jako praktický lékař v centru Londýna a byl ustanoven prvním profesorem všeobecného praktického lékařství se zadáním zabývat se problematikou stárnutí a jejími souvislostmi v primární péči. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří podpora zdraví ve vyšším věku, a to zejména s ohledem na podporu tělesné aktivity a duševního zdraví ve vyšším věku a na možnosti prevence demence. Podílel se na výzkumných programech a studiích financovaných ve Spojeném království Národním institutem pro výzkum zdraví, dále Výzkumnou radou pro medicínský výzkum a Evropskou unií.


Prof. Iliffe dlouhodobě spolupracuje s doc. Holmerovou v rámci sítě INTERDEM, od loňského roku se v CELLO FHS UK podílí na projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících. 15-329 42A“, který je financován Agenturou pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví České republiky.

16. února 2017 - Ohlédnutí za seminářem "Integrace zdravotní a sociální péče - reflexe stavu v ČR a ve světě"

Zdravotnický deník se v článku z tohoto týdne vrací k semináři "Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a v Evropě". Článek shrnuje postřehy několika přednášejících k probírané tématice:

Místo ústavů život doma: důstojnému stárnutí by pomohla koordinace péče, rehabilitace i telemedicína


K dokreslení šíře záběru semináře připojujeme článek, který vyšel tamtéž nedlouho po semináři:

Největší překážky integrace zdravotní a sociální péče? Finance, resortismus, neochota spolupracovat a něco řešit


Prezentace z proběhlého semináře naleznete zde, výzkumná zpráva k nahlédnutí zde.

Připojujeme odkaz na reportáž České televize.


Poslední změna: 3. duben 2018 16:11 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Tel.: +420 286 883 676,

Fax: +420 286 882 788,

mobil: +420 602 350 848

e-mail:


Jak k nám