• socialIcon
  • socialIcon

Štěpán Smolík, Ph.D.

Dramaterapeut, divadelník, psycholog, supervizor. Absolvent magisterského i postgraduálního studia psychologie na FF UK v Praze, sebezkušenostních výcviků v psychoterapii (PCA), dramaterapii a supervizi (ČIS); zakládající člen Asociace dramaterapeutů ČR.

Terapeuticky a poradensky pracuji s řadou skupin klientů (duševní onemocnění, mentální hendikep, závislosti, ADHD, poruchy chování). V rámci divadelní praxe působím jako režisér, dramaturg a herec. Jsem spoluzakladatelem divadla UJETO, profesionálního souboru herců s i bez zjevného hendikepu a Teatrálie z. s., neziskové organizace se zaměřením na aplikaci a výzkum divadla ve specifických skupinách v rámci uměleckého i mimouměleckého působení.

S CELLO spolupracuji od roku 2013 především lektorsky a supervizně v oblasti uživatelů sociálních služeb a pracovníků v přímé péči v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji. Prozatím se jednalo zejména o dramaterapeutické skupiny pro uživatele a jejich terapeuty, kurz Úvod do dramaterapie při práci s uživateli se zdravotním znevýhodněním či Úvod do divadelní práce ve specifických skupinách a několikaletou supervizi dramaterapeutických skupin. V současné době vedeme s kolegyní Ilonou Labuťovou metodické konzultace v rámci rozvoje divadelních souborů v některých těchto zařízeních (ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností).


Kontakt:Poslední změna: 10. únor 2018 20:44 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám