• socialIcon
  • socialIcon
  • Tým
  • Ing. Jana Rottová

Ing. Jana Rottová

Vystudovala jsem ekonomii ještě za minulého režimu, před dvaceti lety jsem ji doplnila o licenci daňové poradkyně. Pracovala jsem “na volné noze”, abych s prací optimálně skloubila péči o velkou rodinu (tři děti, dvě step-děti). Zpočátku pomáhající (pra)rodiče se v běhu času stávali více závislými, ani demence se rodině nevyhnula. Pokud definujeme Case management jako “strategii pro organizování a koordinaci poskytovaných služeb na úrovni jednotlivce”, tak jsem se postupně stávala jejich “case managerem” (optimální využití sociálních služeb, stacionář, příspěvek na péči). Abych se psychicky vyrovnala se změnami osobnosti a se vším, co diagnóza demence přináší u nejbližších lidí, začala jsem se o problematiku zajímat, a to jak studiem odborné i beletristické literatury, tak i účastí na kurzech (Pracovník v sociálních službách), konferencích (Gerontologické dny) a seminářích (Validace podle Naomi Feil). S CELLO spolupracuji na projektu “Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících” - spolutvorbou narativní biografie v souvislosti s péčí o matku doma, později - vzhledem ke stadiu nemoci a situaci v rodině - s péčí v Domově se zvláštním režimem. Studuji sociální práci na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety (na pobočce v Příbrami), pracuji na částečný úvazek v přímé péči v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem (kde žije maminka s demencí a manželova maminka po mozkové mrtvici). Jsem orientována spíše prakticky - kromě studia zkouším na sobě účinnost preventivních metod v “boji” s demencí, a to jednak pohybového charakteru (jóga, běh, zimní plavání), jednak soužitím se psem a občasnou péčí o step-vnoučata.


e-mail: rottova.ja@gmail.com


Poslední změna: 23. listopad 2017 21:56 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám