• socialIcon
  • socialIcon

Pavel Nepustil, Ph.D.

Živím se především jako psycholog, konzultant a supervizor na volné noze, specificky se dlouhodobě zajímám o oblast užívání drog, závislostí a duševního zdraví. Mezi lety 2003 a 2013 jsem pracoval jako sociální pracovník a terapeut v neziskové organizaci Podané ruce v Brně s uživateli drog, závislými a jejich rodinami. Vzdělání v sociální práci jsem získal na VOŠ Sociální v Prachaticích, psychologii jsem studoval na FF MU v Brně a doktorát v sociální psychologii jsem získal na FSS MU taktéž v Brně.

Intenzivně se zajímám o kolaborativní a dialogické přístupy v práci s lidmi, v roce 2008 jsem jako stipendista Fulbrightovy komise strávil 4 měsíce v Houston Galveston Institute (USA) u dr. Harlene Anderson a přeložil její knihu (Konverzace, jazyk a jejich možnosti) do češtiny. Spoluzakládal jsem Spolek Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v ČR a na Slovensku, v rámci činnosti spolku zejména organizuji a facilituji vzdělávací aktivity, zejména dva roční intenzivní programy – Možnosti dialogu a Trénink v Otevřeném dialogu.

Ze své disertační práce jsem publikoval knihu Bez léčby to jde, která zachycuje příběhy přirozeného zotavení z dlouhodobého užívání pervitinu. Na podobné téma mi vyšlo několik článků v českých i zahraničních odborných časopisech. V rámci CELLO dojíždím jako externí konzultant do domova se zvláštním režimem pro lidi se závažným duševním onemocněním a závislostí. Snažíme se zde najít prostor pro dialogickou praxi a případovou práci, a tím podpořit proces zotavování a zlepšování života klientů.


E-mail: nepustil@narativ.cz , mobilní telefon +420 777 916 280

Osobní web: http://nepustil.narativ.cz


Poslední změna: 23. listopad 2017 00:31 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám