• socialIcon
  • socialIcon
  • Publikace
  • Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, International Longevity Centre, Česká republika vydalo monografii "Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení".


Publikace představuje několik základních nástrojů funkčního geriatrického hodnocení, které je jedním z důležitých nástrojů péče o geriatrické pacienty. Funkční geriatrické hodnocení by mělo být základním východiskem jak pro plánování individualizované péče o geriatrické pacienty, tak i pro sledování jejích výsledků.


Demografické změny, ke kterým v současné době velmi rychle dochází, jsou výsledkem lepšího zdraví a delšího dožití populace jak rozvinutých, tak i mnoha rozvojových zemí. Týkají se samozřejmě i naší populace, která patří mezi nejrychleji stárnoucí v Evropě. Velmi významně tak narůstají zejména počty lidí v nejvyšších decenniích. Také lidé s chronickými onemocněními a se zdravotním postižením se v současné době dožívají výrazně vyššího věku, než tomu bylo dříve. Zatímco se doba dožití v České republice velmi výrazně prodloužila, doba tzv. zdravého dožití představuje přibližně pouze tři čtvrtiny života. Jaký je společný jmenovatel všech těchto jevů? Je to skutečnost, že dochází k velmi významnému zvýšení procenta a počtu lidí, jejichž funkční stav je omezen. Nicméně je to právě úroveň funkčního stavu jednotlivých lidí, která společně s kvalitou prostředí ovlivňuje kvalitu jejich života, autonomii a integraci ve společnosti. Zlepšení funkčního stavu by tak mělo být jedním z významných cílů moderní medicíny, zdravotní péče a péče o zdraví všeobecně. Funkční stav je významným ukazatelem výsledků v péči následné a dlouhodobé. Mezi obory, které se jeho hodnocením zabývají, patří zejména rehabilitace a geriatrie.


Geriatrické funkční hodnocení je jedním ze základních nástrojů a východisek pro zajištění kvalitní geriatrické péče. Vzhledem k multimorbiditě geriatrických pacientů využívá poněkud jiné testy, než tomu je u pacientů mladších. Cílem této publikace není představit reprezentativní přehled geriatrických testů. Naopak: jedná se o výběr některých nejčastěji užívaných testů a škál a o představení metody, která umožňuje jejich provedení tak, jak jsme zvyklí u lůžka pacienta pomocí předtištěných formulářů, a jejich následné převedení do digitalizované podoby tak, aby bylo možné sledovat nejen jejich dynamiku u jednotlivých pacientů (což lze samozřejmě i v individuální klinické dokumentaci), ale i výsledky péče, kterou jednotlivá oddělení poskytují.


Poslední změna: 13. únor 2017 11:41 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Tel.: +420 286 883 676,

Fax: +420 286 882 788,

mobil: +420 602 350 848

e-mail:


Jak k nám