english
  • socialIcon
  • socialIcon

  • Aktuality
  • 2016
  • 31. října 2016 - Iva Holmerová předsedkyní Alzheimer Europe

31. října 2016 - Iva Holmerová předsedkyní Alzheimer Europe

Docentka Iva Holmerová, dlouholetá spolupracovnice a pedagožka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, byla zvolena předsedkyní Alzheimer Europe. Gratulujeme!


Iva Holmerová působí jako zakládající ředitelka Gerontologického centra v Praze, proděkanka pro zahraniční styky FHS UK, zakladatelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ) FHS UK a hostující profesorka na University of the West of Scotland. Vědecky a profesně se věnuje problematice péče o seniory, gerontologie, dlouhodobé péče a péči o lidi žijící s demencí. Je předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti, členkou výboru INTERDEM, EUGMS, ELTECA a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti.


Alzheimer Europe je nevládní mezinárodní organizace, jejímž cílem je zvyšování povědomí o všech formách demence. Byla založena v roce 1990 a sídlí v Lucembursku.

Iva Holmerová o své spolupráci s Alzheimer Europe

S Alzheimer Europe spolupracuji již po mnoho let. Českou alzheimerovskou společnost jsme založili v roce 1997 a bezprostředně poté se začlenila do také velmi mladé a začínající Alzheimer Europe. Měla jsem tedy možnost po mnoho let sledovat rozvoj Alzheimer Europe, protože jsem po mnoho let byla předsedkyní České alzheimerovské společnosti.


Alzheimer Europe nám zprostředkovala kontakt s mnoha alzheimerovskými společnostmi v Evropě, mohli jsme využít jejich zkušeností, poučit se z jejich materiálů, setkávat se vzájemně na výročních konferencích. Jednu z nich, mezinárodní konferenci Alzheimer Europe, jsme uspořádali právě v Praze, bylo to v roce 2004, a jejím mottem bylo „From Understanding to Solutions“, myslím si, že se jedná o motto, které je stále aktuální, i když v současné době nepochybně daleko více lidí chápe, co se pod pojmem demence a Alzheimerova nemoc skrývá a existuje také daleko více řešení, jak usnadnit a zlepšit život lidem žijícím s demencí i jejich rodinám.


V Praze se konalo také jedno z prvních setkání INTERDEM a osobně jsem se tu setkala právě s jeho iniciátorkou prof. Esme Moniz Cook. Bylo to obohacující obdobně jako setkávání s lidmi v rámci Alzheimer Europe. Velmi si vážím a velmi jsem si vždy vážila atmosféry vstřícnosti a dobré spolupráce, vzájemné pomoci místo soutěžení. Proto jsem také velmi ráda přijala nominaci naší společnosti do výboru Alzheimer Europe a bylo mi ctí, že jsem byla do výboru zvolena valnou hromadou (annual general meeting), poté jsem několik let byla místopředsedkyní Heike von Lutzau Holbein, která již dále nekandidovala na předsedu, a mně se dostalo cti být jejím nástupcem.  Považuji to za velkou čest a zodpovědnost.


Alzheimer Europe rozkvetla také jako organizace. Od samého počátku pracoval její sekretariát vedený Jean Georges profesionálně a přátelsky, v současné době se jedná o vysoce profesionální tým zahrnující nejen administrativní a projektové specialisty, ale také scientific officer (Dianne Gove a Ana Diaz a jejich noví kolegové), odborníky na PR (Vanessa Chalinor) a další. Je to skvělé zázemí, na které se může výbor spolehnout. Za nesmírně důležitou a inspirující považuji také spolupráci s Evropskou skupinou lidí s demencí. Jsou to moudří lidé, bez jejichž zkušeností a vhledu do problematiky demence bychom mnohé postrádali. Toto ukotvení (anchor) je důležité podle mého názoru stejně jako spolupráce s INTERDEM, která zase garantuje odbornou a vědeckou kvalitu konferencí a další vědecké spolupráce. Alzheimer Europe díky svým odborníkům a pracovním skupinám připravila množství klíčově důležitých materiálů, z nichž mnoho se zabývá etickými aspekty péče. Velmi aktivní je také spolupráce s politiky a Evropskou komisí. Všechny významné aktivity Alzheimer Europe se ani nedají stručně popsat.


Velmi dobře pamatuji na skromné a složité začátky Alzheimer Europe, ale zejména na situaci v 90. letech, kdy se o Alzheimerově nemoci, natož demenci prakticky nemluvilo. Alespoň u nás ne, přestože dr. Oskar Fischer z Prahy patří ke spoluobjevitelům této nemoci (svou publikací z roku 1907) a prof. Arnold Pick tu již v 90. letech 19. století popsal první případ frontotemporální demence (Pickovy nemoci). Pod citlivým, vytrvalým a přátelským vedením Alzheimer Europe došlo k významnému pokroku. Alzheimer Europe pojmenovala v roce 2006 v Pařížské deklaraci Alzheimerovu nemoc a jiné příčiny demence jako prioritu veřejného zdravotnictví, v roce 2008 následovala iniciativa a významná podpora francouzského předsednictví EU, v roce 2009 premiér UK pozvedl téma demence jako prioritu na summitu G8, a poté již prakticky bez přerušení byla demence jedním z významných bodů agendy předsednictví EU, naposledy na konferenci v Bratislavě, v závěru Slovenského předsednictví. Mnohé evropské země vytvořily své plány na řešení této problematiky a já věřím a doufám, že se Alzheimer Europe bude moci podílet také na přijetí strategie řešení této problematiky v Evropě.


Kromě dosavadních priorit Alzheimer Europe, důrazu na etické aspekty, podporu a prosazování práv lidí s demencí jsem velmi ráda, že bude věnována pozornost také roli alzheimerovských společností v jednotlivých zemích i v Evropě, problematice kvality péče a také další partnerské spolupráci v Evropě. Víme, že země střední a východní Evropy jsou v některých evropských iniciativách stále málo zapojeny (například jen 5 % u významných vědeckých projektů), proto jsem ráda, že v Alzheimer Europe hrají od počátku partnerskou a aktivní roli, ať se jedná o polskou či českou společnost, které jsou dlouholetými členy, a také o mladší, ale velmi aktivní partnery ze Slovinska (pořadatele předloňské konference) či Chorvatska a nově příchozí z Maďarska a Bosny Hercegoviny.


Poslední změna: 15. květen 2017 14:59 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám