• socialIcon
  • socialIcon

Běžící projekty
Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné situace u nás a v Evropě, možnosti transformace institucionální péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití zdrojů

Registrační číslo projektu: NV18-09-00587

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky


Projekt reaguje na cíle Programu zdravotnického aplikovaného výzkumu: ”zajištění mezinárodně srovnatelné úrovně zdravotnického výzkumu a využití výsledků pro zlepšení zdraví české populace a zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v ČR“, v oblasti dlouhodobé péče zejména o pacienty s demencí, která je dosud v České republice málo řešena, zatímco v mezinárodním měřítku je považována za jednu z priorit veřejného zdravotnictví i výzkumu. Cílem je analýza dlouhodobé péče v České republice dle dostupných podkladů a dat a získání přehledu o aktuální situaci v dlouhodobé péči o pacienty s demencí v Evropě. Metody: mixed methods šetření v zařízeních dlouhodobé péče (získání dat o pacientech, kvalitě péče, prostředí, interakcí v týmech i s dalšími stakeholdery). Kvantitativní šetření pomocí baterie testů (srovnatelné s dalšími mezinárodními již probíhajícími studiemi). Výstupy: informace o současné situaci v poskytování zdravotnické dlouhodobé péče a Evropě, návrh systémových změn a organizačních opatření. Toolkit pro zařízení pečující o pacienty s demencí. Publikační výstupy.
Gerontologická a organizační supervize a podpora pro klienty služeb V (GOS PROKLIP)

Projekt Gerontologická a organizační supervize V – odborná podpora pro klienty a pečující v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským krajem realizuje CELLO ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností za podpory Jihomoravského kraje. Činnosti projektu v roce 2019 zahrnují zejména:


• Pravidelná setkávání s lidmi, kteří využívají pobytové služby domovů pro osoby se zdravotním postižením (podpora sebeobhájců). Debaty a rozhovory mimo prostředí ústavu, zprostředkování kontaktů, asistence při řešení problémů, výstavy, káva, čaj, limonáda a dort, procházky s poznáváním nových míst, věcí a lidí.


• Nadále budeme zajišťovat podporu a produkční činnost souboru Roman Radkovič Collective. Letos se kapela chystá na tradiční vystoupení v Brně a v Praze a také na koncerty na Slovensku a v Polsku. 6. dubna uvede Česká televize dokument o životě kapely a RRC představí svůj nový klip.


• Podpora sociálních služeb městské části při přípravě a realizaci komunitního poradenského centra pro lidi s kognitivními problémy a rodinné pečující v Brně Žabovřeskách. Součástí projektu je vzdělávání sociálních pracovnic pořádané Českou alzheimerovskou společností.


Případová práce a dialogická praxe v péči o lidi s duševním onemocněním. Spolupráci s klienty a pracovnicemi pobytových služeb realizujeme společně s Pavlem Nepustilem a studenty z Projektu Spolu.
INDUCT - Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology

Registrační číslo: H2020-MSCA-ITN-2015

Europian Commission - Horizon 2020


Cílem projektu INDUCT je vymezit praktické, kognitivní a sociální factory, které by zlepšily možnosti využívání technologií; vyhodnotit efektivitu technologií běžně používaných v současné době; zmapovat jevy, které usnadňují, nebo naopak znesnadňují zavádění moderních technologií v péči o dementní osoby. Projekt INDUCT bude za použití moderních výzkumných metod (srovnávací studie, kvalitativní studie) shromažďovat fakta potřebná k zajištění lepší použitelnosti a efektivnosti technologie v péči o dementní osoby a její pružnější zavádění do praxe.

Tento projekt, ve spolupráci s největší organizací pro psychologický výzkum pro lidi s demencí INTERDEM, vytvoří evropský rámec pro multidisciplinární, mezioborový a vzdělávací výzkum, komplexně vyškolí 15 výzkumníků na úroveň PhD.; zajistí podklady, které ukáží, jak nové technologie mohou vylepšit péči a kvalitu života lidí s demencí; a posílí evropské zdroje pracovních sil o tolik potřebnou novou generaci prvotřídně vyškolených profesionálů ve výzkumu.

Více o projektu zde.
Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

Registrační číslo projektu: 16-07931S

Grantová agentura České republiky


Cílem projektu je poznat, jaké potřeby pečujících jsou zásadní v jednotlivých fázích péče a jaké faktory jsou podstatné při rozhodování o pokračování v péči. Popsat současný stav podpory rodinným příslušníkům pečujícím o seniory. Vyvinout a ověřit metody hodnocení intervencí pro pečující o osoby s demencí. Nositelem projektu je Filozofická fakulta UK, PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

S prodlužující se délkou života a uznáním práva člověka na život v domácím prostředí i v případě ztráty soběstačnosti se stává důležitým tématem podpora rodinných pečovatelů. Hlavním předmětem projektu je analýza potřeb rodinných pečujících o seniory s cílem specifikovat model měnících se potřeb pečujících v jednotlivých fázích péče ve vztahu k charakteristikám individuálních aktérů, rodiny, širší komunity a systému zdravotní a sociální péče. Zaměříme se na kritické momenty v rodinné péči o seniory, zejména na podpůrné a rizikové faktory ovlivňující rozhodování rodiny o poskytování péče v domácím prostředí. Kromě zkoumání obecných vztahů (kvalitativní studie souboru pečujících z obecné populace) se zaměříme na potřeby rodin pečujících o seniory se syndromem demence a na hodnocení účinnosti různých typů podpůrných programů pro příbuzné osob s demencí (intervenční studie).


Poslední změna: 4. listopad 2019 12:11 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Tel.: +420 286 883 676,

Fax: +420 286 882 788,

mobil: +420 602 350 848

e-mail:


Jak k nám