• socialIcon
  • socialIcon
  • Aktuality

Aktuality

Reflexe současné situace v zařízeních pro seniory

Dne 27. března 2020 vyšel v internetovém deníku Seznam Zprávy článek s reflexí současné situace v zařízeních, která se dlouhodobě starají o seniory. Autorkou je ředitelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., dostupný je zde.

COVID-19 a starší lidé

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

ZÁSADY: COVID 19 A STARŠÍ LIDÉ


1. STÁT: Ochrana starších lidí: V současné době (po zavedení celkových protiepidemických opatření) jde o prioritní úkol veřejného zdravotnictví: Starší lidé a chronicky nemocní jsou nejohroženější skupinou (s nejvyšší letalitou zejména nad 80 let)

- Je třeba chránit tyto občany

- Je třeba chránit ty, kteří o ně zajistí péči


2. OBCE: STARŠÍM LIDEM (70+) POSKYTNOUT KONKRÉTNÍ INFORMACE, KTERÉ MOHOU POMOCI (nikoli nedostupné telefony…)

- Vyzvat je, aby setrvali v domácím prostředí a minimalizovali kontakty

- Poskytnout informace, kam volat v případě potřeby tak, aby se nejdůležitější linky nezahltily (diferencovaně: zdravotní krize, mírné obtíže, potřeba zajistit léky, další pomoc, služby, zásobování)

- Vyzvat je, aby si včas řekli o pomoc


3. OBCE: VYHLEDAT ZVLÁŠTĚ RIZIKOVÉ OBČANY (80+)

- Získat kontakty

- Oslovit a uklidnit je, poskytnout jim informace, vyzvat je, aby setrvali v domácím prostředí a minimalizovali kontakty

- Zjistit jejich potřeby (zda budou potřebovat pomoc, či zda mají rodinu či jiné, kdo jim pomáhá)

- Nastavit způsob komunikace

- Doptat se na konkrétní věci (kdo se o ně stará, co potřebují, zda mají léky atd.)


4. OBCE VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI SLUŽBAMI (OBCHODY, RESTAURACE) A ORGANIZACEMI, MĚSTSKOU POLICIÍ ATD.

- Domluvit se na možnosti zásobování seniorů doma (rozvoz obědů, nákupů, léků…)

- „okénkový“, „bezkontaktní“ prodej s minimalizací kontaktu pro ty, kteří z domácnosti zajdou pro nákup

- Zorganizovat služby i dobrovolníky pro pomoc

- Zajistit bezpečnost


5. PRAKTIČTÍ LÉKAŘI A JEJICH TÝMY

- Zajistit adekvátní postup v případě podezření či onemocnění

- Podporovat v lehčích případech péči doma

- Monitorovat stav

- Zajistit včas další péči

- Chránit své zdraví a zdraví svých spolupracovníků


6. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY V TERÉNU

- Zachovat či rozšířit podle potřeb ve spolupráci s obcemi

- Chránit jejich pracovníky – jejich dostatek garantuje nezahlcení systému

- Podpora, posila, dostatek ochranných pomůcek


7. POBYTOVÉ SLUŽBY A DLOUHODOBÁ PÉČE

- Zajistit maximální možné setrvání lidí v těchto zařízeních posílením zdravotní péče

- Chránit klienty/pacienty i pracovníky


8. AKUTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

- Věk pacienta nesmí být ani v této složité situaci důvodem k diskriminaci v poskytování zdravotní péče, včetně péče akutní a intenzivní


9. RODINY

- Měly by si být si vědomy, že v tomto případě představuje vyšší věk významné riziko

- Podporovat své starší členy rodiny, aby pečovali o sebe a své zdraví, aby zachovávali preventivní opatření

- Nabídnout pomoc

- Rodinní pečující, kteří zajišťují péči o své blízké, potřebují také dostatek ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků i další podporu

- Starší (nad 70) a chronicky nemocné prarodiče chránit před kontaktem s dětmi, které mohou být přenašeči


10. STARŠÍ LIDÉ – ZAJIŠTĚNÍ PÉČE A SLUŽEB

- Informovat se a respektovat doporučení a hygienická opatření (včetně omezení kontaktů) – využívat linky pro seniory

- Poskytnout na sebe kontakty, možnosti spojení a informace pracovníkům obcí

- Umět si říci o pomoc, pokud ji potřebují – obrátit se na rodinu, známé, sousedy, pracovníky obcí, nezůstat sám

- Využívat služby (dovážka nákupů, jídla z restaurace), které se nabízejí, i když mohou být placené

- Neškudlit


11. STARŠÍ LIDÉ – ZACHOVAT DUŠEVNÍ A TĚLESNOU POHODU

- Neriskovat, nepodceňovat situaci - ale ani nepanikařit

- Nenechat se zahltit zneklidňujícími zprávami, neviset stále na zpravodajství

- Normálně žít, pokračovat v práci a tom, co má smysl a co nás baví

- Zůstat pozitivní, zachovat optimismus, pochválit jiné (i sebe)

- Vycházet ven, do přírody, pohybovat se, cvičit


12. VĚŘME, ŽE VŠE DOBŘE DOPADNE


Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.


Stárnutí společnosti a jeho sociokulturní souvislosti

Etnologický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK zvou na workshop Stárnutí společnosti a jeho sociokulturní souvislosti, který se uskuteční v pátek 17. ledna 2020 od 9:30 hodin v zasedací místnosti Etnologického ústavu AV ČR Na Florenci 3, Praha 1, 5. patro.

Poslední změna: 7. duben 2020 11:13 
Sdílet na:  
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Tel.: +420 286 883 676,

Fax: +420 286 882 788,

mobil: +420 602 350 848

e-mail:


Jak k nám