english
  • socialIcon
  • socialIcon

  • Aktuality

Aktuality


Příspěvek na konferenci Society for Social Studies of Science (4S) v Bostonu

Na výroční konferenci Society for Social Studies of Science (4S) v Bostonu přednesl Michal Synek příspěvek "Cenné budovy, postižení lidé: Experimentování s údržbou a péčí v prostředí socio-materiálního útlaku". Plný text příspěvku najdete zde.

5. září 2017


Článek v Annals of Palliative Medicine

V posledním čísle Annals of Palliative Medicine vyšel článek Mgr. Dany Hradcové "Relational approach to ethics and quality improvement in institutional care for people with dementia". Prakticky orientovaný článek nabízí cestu ze začarovaného kruhu požadavku na "profesionální přístup" pečujícího personálu v institucích sociální péče a v kontextu představuje vztahové pojetí autonomie. Plné znění článku naleznete zde.

1. srpna 2017


Článek v Clinical Interventions in Aging

Členové Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK na konci května přinesli další důkaz o nutnosti pohybové aktivity v prevenci nemocí pohybového aparátu u seniorů. Výsledky své meta-analýzy publikovali v prestižním vědeckém časopise Clinical Interventions in Aging. Celý článek si můžete přečíst zde.

10. července 2017


22. června 2017 - Panelová diskuse "Stárnutí populace: Zdravý život - zdravé stáří"

Dne 22. června 2017 od 10 do 12 hodin proběhne v Informačním centru OSN (Železná 24, Praha 1) panelová diskuse s názvem "Stárnutí populace: Zdravý život - zdravé stáří".

Otázkami souvisejícími se stárnutím populace a možnostmi, jak zajistit co nejdelší "zdravé období života", se budou zabývat Jaroslav Kříž, bývalý hlavní hygienik České republiky a ředitel Státního zdravotního ústavu, zakladatel a ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman, vedoucí české kanceláře Světové zdravotnické organizace Alena Šteflová a socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovićová. Úvodní slovo bude mít ředitel Informačního centra OSN Michal Broža. Bližší informace zde. Za CELLO se zúčastní Mgr. Kateřina Macháčová.

22. června 2017


Integrace péče - výzkumná zpráva

V závěru roku 2016 rezonovala médii problematika integrace zdravotní a sociální péče, dne 22. listopadu 2016 proběhl na půdě Senátu ČR odborný seminář na toto téma, který byl vyústěním několikaměsíční práce výzkumného týmu CELLO FHS UK. Nejpodstatnější kroky a závěry výzkumné činnosti Mgr. Marcely Janečkové a Mgr. Radky Vepřkové shrnuje jejich výzkumná zpráva.

Prezentace z proběhlého semináře naleznete zde, připojujeme i odkaz na reportáž České televize.

15. června 2017


Studium Ph.D. - Dementia Care Centre UWL

Dementia Care Centre, University of West London nabízí zájemcům o doktorské studium unikátní možnost nahlédnout do rozsáhlého archivu společnosti Boots UK, který v současné době prochází digitalizací, a podílet se na výzkumu multisenzoriálního přístupu v péči o osoby žijící s demencí. Výzkum zahrnuje širokou paletu činností, od práce s archivními materiály po kvalitativní rozhovory s lidmi žijícími s demencí a jejich formálními a neformálními pečovateli. Bližší podrobnosti naleznete zde.

2. června 2017


28. června 2017 - Konference Namasté

Česká alzheimerovská společnost a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK s podporou Jihomoravského kraje pořádají dne 28. června 2017 konferenci na téma "Vztahy a činnosti v péči o lidi s demencí. Klub a péče Namasté" (zkráceně Konference Namasté).

Místem konání je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73, Brno. Hlavními řečníky konference budou prof. Joyce Simard a prof. Ladislav Volicer; program je k nahlédnutí zde. Přihlásit se lze elektronicky zde.

1. června 2017
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám