english
  • socialIcon
  • socialIcon

  • Aktuality

Aktuality


22. června 2017 - Panelová diskuse "Stárnutí populace: Zdravý život - zdravé stáří"

Dne 22. června 2017 od 10 do 12 hodin proběhne v Informačním centru OSN (Železná 24, Praha 1) panelová diskuse s názvem "Stárnutí populace: Zdravý život - zdravé stáří".

Otázkami souvisejícími se stárnutím populace a možnostmi, jak zajistit co nejdelší "zdravé období života", se budou zabývat Jaroslav Kříž, bývalý hlavní hygienik České republiky a ředitel Státního zdravotního ústavu, zakladatel a ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman, vedoucí české kanceláře Světové zdravotnické organizace Alena Šteflová a socioložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovićová. Úvodní slovo bude mít ředitel Informačního centra OSN Michal Broža. Bližší informace zde. Za CELLO se zúčastní Mgr. Kateřina Macháčová.

22. června 2017


Integrace péče - výzkumná zpráva

V závěru roku 2016 rezonovala médii problematika integrace zdravotní a sociální péče, dne 22. listopadu 2016 proběhl na půdě Senátu ČR odborný seminář na toto téma, který byl vyústěním několikaměsíční práce výzkumného týmu CELLO FHS UK. Nejpodstatnější kroky a závěry výzkumné činnosti Mgr. Marcely Janečkové a Mgr. Radky Vepřkové shrnuje jejich výzkumná zpráva.

15. června 2017


Studium Ph.D. - Dementia Care Centre UWL

Dementia Care Centre, University of West London nabízí zájemcům o doktorské studium unikátní možnost nahlédnout do rozsáhlého archivu společnosti Boots UK, který v současné době prochází digitalizací, a podílet se na výzkumu multisenzoriálního přístupu v péči o osoby žijící s demencí. Výzkum zahrnuje širokou paletu činností, od práce s archivními materiály po kvalitativní rozhovory s lidmi žijícími s demencí a jejich formálními a neformálními pečovateli. Bližší podrobnosti naleznete zde.

2. června 2017


28. června 2017 - Konference Namasté

Česká alzheimerovská společnost a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK s podporou Jihomoravského kraje pořádají dne 28. června 2017 konferenci na téma "Vztahy a činnosti v péči o lidi s demencí. Klub a péče Namasté" (zkráceně Konference Namasté).

Místem konání je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73, Brno. Hlavními řečníky konference budou prof. Joyce Simard a prof. Ladislav Volicer; program je k nahlédnutí zde. Přihlásit se lze elektronicky zde.

1. června 2017


Prof. Steve Iliffe hostujícím profesorem na FHS UK

Profesor Steve Iliffe, přední odborník, který se zabývá problematikou stárnutí a demence, a to v širokém kontextu medicínském i společenském, byl jmenován hostujícím profesorem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Pracoval 30 let jako praktický lékař v centru Londýna a byl ustanoven prvním profesorem všeobecného praktického lékařství se zadáním zabývat se problematikou stárnutí a jejími souvislostmi v primární péči. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří podpora zdraví ve vyšším věku, zejména s ohledem na podporu tělesné aktivity a duševního zdraví ve vyšším věku a na možnosti prevence demence. Podílel se na výzkumných programech a studiích financovaných ve Spojeném království Národním institutem pro výzkum zdraví, dále Výzkumnou radou pro medicínský výzkum a Evropskou unií.

Prof. Iliffe dlouhodobě spolupracuje s doc. Holmerovou v rámci sítě INTERDEM, od loňského roku se v CELLO FHS UK podílí na projektu „Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících. 15-329 42A“, který je financován Agenturou pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví České republiky.

22. února 2017
Naši partneřiKontakty

Centrum

pro studium dlouhověkosti

a dlouhodobé péče

při Fakultě humanitních studiíMgr. Dana Hradcová, Ph.D.

mobil: +420 603 214 631

e-mail:


Jak k nám